Japan Nano

Japan Nano Series

ความเงางามบนความเรียบง่าย

 • White Granito

  JN2910 : 2'' x 9''

  JN3910 : 3'' x 9''

 • Charcoal

  JN2989 : 2'' x 9''

  JN3989 : 3'' x 9''

 • Slate Gray

  JN2981 : 2'' x 9''

  JN3981 : 3'' x 9''

 • Yellow Stone

  JN2920 : 2'' x 9''

  JN3920 : 3'' x 9''

 • Silalang

  JN2990 : 2'' x 9''

  JN3990 : 3'' x 9''

 • Sandy Pink

  JN2951 : 2'' x 9''

  JN3951 : 3'' x 9''

 • Red Brown

  JN2956 : 2'' x 9''

  JN3956 : 3'' x 9''

 • Prima Gold

  JN3925 : 2'' x 9''

  JN3925 : 3'' x 9''

 • Topaz

  JN2928 : 2'' x 9''

  JN3928 : 3'' x 9''

 • Royal Green

  JN2931 : 2'' x 9''

  JN3931 : 3'' x 9''

 • Jazzy Blue

  JN2973 : 2'' x 9''

  JN2973 : 3'' x 9''

 • Sky Blue

  JN2971 : 2'' x 9''

  JN3971 : 3'' x 9''

 • 2" x 9"

  Size
  Width
  Length
  Thickness
  Weight
  Package
  Pieces/1 sq.m.
  2" x 9"
  50 mm.
  224 mm.
  9 mm.
  9.75 Kg./carton
  50 pieces/carton
  69 /sq.m.
 • 3" x 9"

  Size
  Width
  Length
  Thickness
  Weight
  Package
  Pieces/1 sq.m.
  3" x 9"
  65 mm.
  224 mm.
  9 mm.
  9.80 Kg./carton
  40 pieces/carton
  55 /sq.m.
 • JP007

  JN2910 = 72 Pieces/1 sq.m.

 • JP008

  JN2910 = 67 Pieces/1 sq.m.

  JN2971 = 8 Pieces/1 sq.m.

  JN2973 = 15 Pieces/1 sq.m.

 • JP009

  JN2989 = 55 Pieces/1 sq.m.

  JN3981 = 27 Pieces/1 sq.m.

 • JP010

  JN2990 = 44 Pieces/1 sq.m.

  JN3990 = 22 Pieces/1 sq.m.

 • JP011

  JN2951 = 90 Pieces/1 sq.m.

 • JP012

  JN2931 = 82 Pieces/1 sq.m.

Select Color
Select Size
Installation
Room Area
s.q.m.
Select Pattern
Room Area
s.q.m.

กระเบื้องบีเซน เป็นกระเบื้องเนื้อแกรนิตคุณภาพสูงดูดซึมน้ำต่ำ ออกแบบมาสำหรับงานภายนอกอาคารโดยเฉพาะสามารถปูได้ทั้งงานพื้น และผนัง กระเบื้องมีขนาดค่อนข้างเล็กจึงไม่สามารถปูแบบซาลาเปาได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมพื้นที่หน้างานให้เหมาะสมก่อนปูกระเบื้อง และควรใช้กาวซีเมนต์ที่ออกแบบมาสำหรับ กระเบื้องแกรนิต , หินแกรนิต หรือกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ในการปูกระเบื้องควรปูเว้นร่อง 5 มม.ขึ้นไป เพราะกระเบื้องมีขนาดแตกต่างกันอยู่ประมาณ 1.5 มม. ยาแนวร่องด้วยปูนยาแนวกันเชื้อราผสมทรายละเอียด (อัตราส่วน ปูนยาแนว 3 กก. ต่อ ทรายละเอียด 1 กก. ยาแนนวร่อง 1 ซม. ได้ประมาณ 1.5 ตร.ม.)

เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง

คละกระเบื้องก่อนปู

วางแนวการปูกระเบื้องตามแบบ หรือตามความเหมาะสมของหน้างาน

ผสมกาวซีเมนต์ตามวิธีการใช้งานของกาวซีเมนต์ที่เลือกใช้

ปูกระเบื้องตามแนวที่กำหนดไว้ไม่ต้องแช่น้ำก่อนปู เพราะกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ

ผสมกาวยาแนวที่มีส่วนผสมของทราย และกันราดำตามวิธีใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

ควรยาแนวหลังจากกาวซีเมนต์แห้งสนิท และยาแนวให้เต็มร่องทั่วทั้งพื้นที่

ใช้ฟองน้ำชุบน้ำทำความสะอาด หมั่นเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ระมัดระวังอย่าให้กระเบื้องเกิดความสกปรก

Bezen Tips

- สำหรับกระเบื้องรุ่นไม่เคลือบผิว ควรทิ้งให้ปูนยาแนวแห้งสนิท ก่อนใช้กรดเกลือ (เข้มข้นไม่เกิน 20%) ทำความสะอาดคราบปูนที่ตกค้าง ใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้ง

- สำหรับกระเบื้องรุ่นเคลือบผิว สามารถใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดได้ทนทีหลังจากยาแนวแห้งสนิทหากยังมีคราบปูน หรือสิ่งสกปรกอื่นตกค้างอยู่ สามารถใช้ กดเกลือเข้มข้นไม่เกิน 20% ทำความสะอาดได้ ใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้ง