PIAZZA NANO

รุ่น เปียซ่า นาโน

ผสมกลมกลืน ผสานความต่าง ผลิบานท่วงทำนองสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว

 • Everest

  PZ4510 : 4.5'' x 4.5''

  PZ4910 : 4.5'' x 9''

  PZ9910 : 9'' x 9''

 • Gray Stone

  PZ4581 : 4.5'' x 4.5''

  PZ4981 : 4.5'' x 9''

  PZ9981 : 9'' x 9''

 • Black Sea

  PZ4589 : 4.5'' x 4.5''

  PZ4989 : 4.5'' x 9''

  PZ9989 : 9'' x 9''

 • Giza

  PZ4590 : 4.5'' x 4.5''

  PZ4990 : 4.5'' x 9''

  PZ9990 : 9'' x 9''

 • Fiesta

  PZ4556 : 4.5'' x 4.5''

  PZ4956 : 4.5'' x 9''

  PZ9956 : 9'' x 9''

 • Dark Forest

  PZ4538 : 4.5'' x 4.5''

  PZ4938 : 4.5'' x 9''

  PZ9938 : 9'' x 9''

 • 9'' x 9''

  Size
  Width
  Length
  Thickness
  Weight
  Package
  Pieces/1 sq.m.
  9'' x 9''
  224 mm.
  224 mm.
  10 mm.
  12 Kg./carton
  12 pieces/carton
  18 /sq.m.
 • 4.5" x 9"

  Size
  Width
  Length
  Thickness
  Weight
  Package
  Pieces/1 sq.m.
  4.5" x 9"
  110 mm.
  224 mm.
  10 mm.
  11.64 Kg./carton
  24 pieces/carton
  36 /sq.m.
 • 4.5" x 4.5"

  Size
  Width
  Length
  Thickness
  Weight
  Package
  Pieces/1 sq.m.
  4.5" x 4.5"
  110 mm.
  110 mm.
  10 mm.
  11.5 Kg./carton
  50 pieces/carton
  70 /sq.m.
 • PZ001

  PZ4510 = 18 Pieces/1 sq.m.

  PZ4910 = 9 Pieces/1 sq.m.

  PZ9910 = 9 Pieces/1 sq.m.

 • PZ002

  PZ4590 = 8 Pieces/1 sq.m.

  PZ4990 = 16 Pieces/1 sq.m.

  PZ9990 = 8 Pieces/1 sq.m.

 • PZ003

  PZ4538 = 18 Pieces/1 sq.m.

  PZ4938 = 9 Pieces/1 sq.m.

  PZ9938 = 9 Pieces/1 sq.m.

 • PZ004

  PZ4589 = 15 Pieces/1 sq.m.

  PZ9956 = 15 Pieces/1 sq.m.

 • PZ005

  PZ4581 = 5 Pieces/1 sq.m.

  PZ4981 = 4 Pieces/1 sq.m.

  PZ9981 = 2 Pieces/1 sq.m.

  PZ4956 = 7 Pieces/1 sq.m.

  PZ4590 = 4 Pieces/1 sq.m.

  PZ4990 = 2 Pieces/1 sq.m.

  PZ9990 = 4 Pieces/1 sq.m.

  PZ4589 = 6 Pieces/1 sq.m.

  PZ9989 = 4 Pieces/1 sq.m.

Select Color
Select Size
Installation
Room Area
s.q.m.
Select Pattern
Room Area
s.q.m.

กระเบื้องบีเซน เป็นกระเบื้องเนื้อแกรนิตคุณภาพสูงดูดซึมน้ำต่ำ ออกแบบมาสำหรับงานภายนอกอาคารโดยเฉพาะสามารถปูได้ทั้งงานพื้น และผนัง กระเบื้องมีขนาดค่อนข้างเล็กจึงไม่สามารถปูแบบซาลาเปาได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมพื้นที่หน้างานให้เหมาะสมก่อนปูกระเบื้อง และควรใช้กาวซีเมนต์ที่ออกแบบมาสำหรับ กระเบื้องแกรนิต , หินแกรนิต หรือกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ในการปูกระเบื้องควรปูเว้นร่อง 5 มม.ขึ้นไป เพราะกระเบื้องมีขนาดแตกต่างกันอยู่ประมาณ 1.5 มม. ยาแนวร่องด้วยปูนยาแนวกันเชื้อราผสมทรายละเอียด (อัตราส่วน ปูนยาแนว 3 กก. ต่อ ทรายละเอียด 1 กก. ยาแนนวร่อง 1 ซม. ได้ประมาณ 1.5 ตร.ม.)

เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง

คละกระเบื้องก่อนปู

วางแนวการปูกระเบื้องตามแบบ หรือตามความเหมาะสมของหน้างาน

ผสมกาวซีเมนต์ตามวิธีการใช้งานของกาวซีเมนต์ที่เลือกใช้

ปูกระเบื้องตามแนวที่กำหนดไว้ไม่ต้องแช่น้ำก่อนปู เพราะกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ

ผสมกาวยาแนวที่มีส่วนผสมของทราย และกันราดำตามวิธีใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

ควรยาแนวหลังจากกาวซีเมนต์แห้งสนิท และยาแนวให้เต็มร่องทั่วทั้งพื้นที่

ใช้ฟองน้ำชุบน้ำทำความสะอาด หมั่นเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ระมัดระวังอย่าให้กระเบื้องเกิดความสกปรก

Bezen Tips

- สำหรับกระเบื้องรุ่นไม่เคลือบผิว ควรทิ้งให้ปูนยาแนวแห้งสนิท ก่อนใช้กรดเกลือ (เข้มข้นไม่เกิน 20%) ทำความสะอาดคราบปูนที่ตกค้าง ใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้ง

- สำหรับกระเบื้องรุ่นเคลือบผิว สามารถใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดได้ทนทีหลังจากยาแนวแห้งสนิทหากยังมีคราบปูน หรือสิ่งสกปรกอื่นตกค้างอยู่ สามารถใช้ กดเกลือเข้มข้นไม่เกิน 20% ทำความสะอาดได้ ใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้ง

QR Code