Sale Representative (Up-County)

ภาคเหนือ

เงินเดือน :  รายได้รวม 60,000 บาทขึ้นไป

อัตรา :        1  ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

• บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ

• พัฒนาความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• บันทึกข้อมูลการขายและการตลาด

• วิเคราะห์และประเมินผลงานขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

3. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

4. มีบุคลิกดี มีความมั่นใจในตนเอง รักงานขาย

5. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

6. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

3. เบี้ยเลี้ยง

4. ค่าน้ำมัน

5. ค่าเสื่อมรถ

6. ค่า Commission

7. ค่าโทรศัพท์

8. ปรับเงินเดือนประจำปี

9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

10.ตรวจสุขภาพประจำปี

11. ชุดยูนิฟอร์ม

ติดต่อ

คุณ อัญชลี (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

บริษัท บีเซน จำกัด

99/305 หมู่ 10 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-422-5981, 089-981-5997

Line : Bezenhr

แฟกซ์ : 02-422-5980