ขนาด: 6" x 6"
รหัส: VN5610 สี: Wgite Granito
หมายเหตุ: ภาพและสีอาจแตกต่างเนื่องจากแสงเงา และการตั้งค่าแสดงผลของแต่ละหน้าจอ
รายละเอียดเพิ่มเติม