GRAND PLAZA CLASSIC

รุ่น แกรนด์ พลาซ่า คลาสสิก

สง่างาม ยิ่งใหญ่ตระการตา และทันสมัย

 • White

  GP6610 : 6'' x 6''

 • Charcoal

  GP6689 : 6'' x 6''

 • Red Brown

  GP6566 : 6'' x 6''

 • Gray

  GP6681 : 6'' x 6''

 • Yellow

  GP6620 : 6'' x 6''

 • Super Black

  GP6688 : 6'' x 6''

 • 6'' x 6''

  Size
  Width
  Length
  Thickness
  Weight
  Package
  Pieces/1 sq.m.
  6'' x 6''
  150 mm.
  150 mm.
  11 mm.
  12.46 Kg./carton
  25 pieces/carton
  39 /sq.m.
 • GP001

  GP6610 = 39 Pieces/1 sq.m.

 • GP002

  GP6689 = 39 Pieces/1 sq.m.

 • GP003

  GP6656 = 39 Pieces/1 sq.m.

 • GP004

  GP6681 = 39 Pieces/1 sq.m.

 • GP005

  GP6620 = 39 Pieces/1 sq.m.

 • GP006

  GP6688 = 39 Pieces/1 sq.m.

Select Color
Select Size
Installation
Room Area
s.q.m.
Select Pattern
Room Area
s.q.m.

กระเบื้องบีเซน เป็นกระเบื้องเนื้อแกรนิตคุณภาพสูงดูดซึมน้ำต่ำ ออกแบบมาสำหรับงานภายนอกอาคารโดยเฉพาะสามารถปูได้ทั้งงานพื้น และผนัง กระเบื้องมีขนาดค่อนข้างเล็กจึงไม่สามารถปูแบบซาลาเปาได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมพื้นที่หน้างานให้เหมาะสมก่อนปูกระเบื้อง และควรใช้กาวซีเมนต์ที่ออกแบบมาสำหรับ กระเบื้องแกรนิต , หินแกรนิต หรือกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ในการปูกระเบื้องควรปูเว้นร่อง 5 มม.ขึ้นไป เพราะกระเบื้องมีขนาดแตกต่างกันอยู่ประมาณ 1.5 มม. ยาแนวร่องด้วยปูนยาแนวกันเชื้อราผสมทรายละเอียด (อัตราส่วน ปูนยาแนว 3 กก. ต่อ ทรายละเอียด 1 กก. ยาแนนวร่อง 1 ซม. ได้ประมาณ 1.5 ตร.ม.)

เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง

คละกระเบื้องก่อนปู

วางแนวการปูกระเบื้องตามแบบ หรือตามความเหมาะสมของหน้างาน

ผสมกาวซีเมนต์ตามวิธีการใช้งานของกาวซีเมนต์ที่เลือกใช้

ปูกระเบื้องตามแนวที่กำหนดไว้ไม่ต้องแช่น้ำก่อนปู เพราะกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ

ผสมกาวยาแนวที่มีส่วนผสมของทราย และกันราดำตามวิธีใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

ควรยาแนวหลังจากกาวซีเมนต์แห้งสนิท และยาแนวให้เต็มร่องทั่วทั้งพื้นที่

ใช้ฟองน้ำชุบน้ำทำความสะอาด หมั่นเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ระมัดระวังอย่าให้กระเบื้องเกิดความสกปรก

Bezen Tips

- สำหรับกระเบื้องรุ่นไม่เคลือบผิว ควรทิ้งให้ปูนยาแนวแห้งสนิท ก่อนใช้กรดเกลือ (เข้มข้นไม่เกิน 20%) ทำความสะอาดคราบปูนที่ตกค้าง ใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้ง

- สำหรับกระเบื้องรุ่นเคลือบผิว สามารถใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดได้ทนทีหลังจากยาแนวแห้งสนิทหากยังมีคราบปูน หรือสิ่งสกปรกอื่นตกค้างอยู่ สามารถใช้ กดเกลือเข้มข้นไม่เกิน 20% ทำความสะอาดได้ ใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้ง

QR Code