fbpx

CAREER

Sales Representative

ประจำภาคใต้ ฝั่งอันดามัน

เงินเดือน : รายได้รวม 60,000 บาท ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการด้านการขายสินค้ากระเบื้อง
2. ให้คำปรึกษาในเรื่องผลิตภัณฑ์กับลูกค้าและผู้ที่สนใจ
3. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
4. วิเคราะห์ , วางแผน , พร้อมทั้งจัดทำรายงานและสรุปรวบรวมข้อมูลยอดขาย
5. ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า / ผู้แทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เพศ ชาย-หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านงานขาย ( จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
4. มีบุคลิกดี มีความมั่นใจในตนเอง รักงานขาย
5. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง พร้อมใบขับขี่
6. มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.กรุงเทพมหานคร,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,ราชบุรี

ติดต่อสมัครงาน

คุณ อัญชลี (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

บริษัท บีเซน จำกัด
99/305 หมู่ 10 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-422-5981, 089-981-5997
แฟกซ์ : 02-422-5980

Line : Bezenhr

ตำแหน่งอื่นๆ