CAREER

ตำแหน่งที่เปิดรับ

CAREER พนักงานขาย (PC) ประจำ : แกรนด์โฮมสาขา รัตนาธิเบศร์   เงินเดือน 12,000 – 20,000 บาท ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น +OT อัตรา : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน • ให้คำปรึกษาและเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า• …

CAREER พนักงานขาย (PC) ประจำ : บุญถาวรสาขา โคราช รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท เงินเดือน 11,000-16,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น +OT อัตรา : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน • ให้คำปรึกษาและเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า• ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ …

CAREER พนักงานขาย (PC) ประจำ : บุญถาวรสาขา พัทยา รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท เงินเดือน 11,000-16,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น +OT อัตรา : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน • ให้คำปรึกษาและเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า• ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ …

CAREER พนักงานขาย (PC) ประจำ : บุญถาวรสาขา หัวหิน รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท เงินเดือน 11,000-16,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น +OT อัตรา : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน • ให้คำปรึกษาและเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า• ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ …

CAREER พนักงานขาย (PC) ประจำ : บุญถาวรสาขา พระราม2 เงินเดือน 12,000 – 20,000 บาท ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น +OT อัตรา : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน • ให้คำปรึกษาและเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า• ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ …