CAREER

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Sale Representative (Up-County) ภาคเหนือ เงินเดือน :  รายได้รวม 60,000 บาทขึ้นไป อัตรา :        1  ตำแหน่ง รายละเอียดงาน • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ • พัฒนาความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง …

พนักงานขาย (PC) ประจำ : บุญถาวร สาขาพระราม2 เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท  +ค่าคอมมิชชั่น +OT   อัตรา :        1  ตำแหน่ง รายละเอียดงาน • ให้คำปรึกษาและเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า …

พนักงานขาย (PC) ประจำ : บุญถาวร สาขาพัทยา  รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท   เงินเดือน 10,000 – 12,000 บาท +ค่าคอมมิชชั่น +OT   อัตรา :      …

พนักงานขาย (PC) ประจำ : แกรนด์โฮมมาร์ท สาขารัตนาธิเบศร์  เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท   +ค่าคอมมิชชั่น +OT   อัตรา :        1  ตำแหน่ง …

พนักงานขาย (PC) ประจำ : บุญถาวร สาขาเชียงใหม่  รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท   เงินเดือน 10,000 – 12,000 บาท +ค่าคอมมิชชั่น +OT   อัตรา :      …

พนักงานขาย (PC) ประจำ : บุญถาวร สาขาโคราช  รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท   เงินเดือน 10,000 – 12,000 บาท +ค่าคอมมิชชั่น +OT   อัตรา :      …