Design From Natural Texture

     กระเบื้องบีเซน กระเบื้องเซรามิกเนื้อ PORCELAIN คุณภาพสูง

ใช้งานภายนอกและภายในได้อย่างยอดเยี่ยม

กระเบื้องบีเซน กระเบื้องเซรามิกเนื้อ PORCELAIN คุณภาพสูง ใช้งานภายนอกและภายในได้อย่างยอดเยี่ยม

OUR PRODUCT

กระเบื้องผนัง
สวยทนยาวนาน จากกระบวนการผลิตด้วยความร้อนสูงกว่า 1,300 องศาเซลเซียส ทำให้กระเบื้องบีเซน ทนต่อสิ่งกระทบภายนอก ทนรังสียูวี ทนต่อรอยขูดขีด และทนทานต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเฉียบพลันได้ดีเยี่ยม.
กระเบื้องพื้น
แข็งแกร่งรองรับน้ำหนักได้ดี จากกระบวนการการผลิตลิขสิทธิ์เฉพาะ ทำให้กระเบื้องบีเซนรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 450 กก. ต่อตารางเซนติเมตร.
กระเบื้องพิมพ์ลาย
เทคโนโลยีการพิมพ์ลายแบบ Full Digital Prints ที่ความละเอียดสูงสุด 360 DPI ทำให้ลวดลายคมชัด สวยงาม พร้อมด้วยเทคนิคการผลิตพิเศษเฉพาะของ "บีเซน" ทำให้ได้สีสันที่สวยงามและติดทนยาวนาน.
Previous
Next

OUR PRODUCT

กระเบื้องผนัง
สวยทนยาวนาน จากกระบวนการผลิตด้วยความร้อนสูงกว่า 1,300 องศาเซลเซียส ทำให้กระเบื้องบีเซน ทนต่อสิ่งกระทบภายนอก ทนรังสียูวี ทนต่อรอยขูดขีด และทนทานต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเฉียบพลันได้ดีเยี่ยม.
กระเบื้องพื้น
แข็งแกร่งรองรับน้ำหนักได้ดี จากกระบวนการการผลิตลิขสิทธิ์เฉพาะ ที่ทำให้กระเบื้องบีเซนรองรับน้ำหนักได้มากกว่า 450 กก. ต่อตารางเซนติเมตร.
กระเบื้องพิมพ์ลาย
เทคโนโลยีการพิมพ์ลายแบบ Full Digital Prints ที่ความละเอียดสูงสุด 360 DPI ทำให้ลวดลายคมชัด สวยงาม พร้อมด้วยเทคนิคการผลิตพิเศษเฉพาะของ "บีเซน" ทำให้ได้สีสันที่สวยงามและติดทนยาวนาน.
Previous
Next

การรับประกันสินค้า

• รับประกันไม่เกิดเชื้อราในเนื้อกระเบื้องตลอดอายุการใช้งาน

• รับประกันสีกระเบื้องแตกต่างไม่เกิน 3 เฉดสี

• รับประกันขนาดกระเบื้องในกล่องแตกต่างไม่เกิน 1 %

มุ่งมั่นการผลิตกระเบื้องคุณภาพ

โรงงานผลิตที่มีมาตรฐานสากล  ISO 9001 : 2008 บนเนื้อที่กว่า 12 ไร่พร้อมด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่จากอิตาลีที่ทำให้การผลิตกระเบื้องของเรามีประสิทธิภาพ  และเต็มสมรรถนะมากที่สุด.

  โรงงานผลิตที่มีมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 บนเนื้อที่กว่า 12 ไร่ พร้อมด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่จากอิตาลีที่ทำให้การผลิตกระเบื้องของเรามีประสิทธิภาพ  และเต็มสมรรถนะมากที่สุด

มุ่งมั่นการผลิตกระเบื้องคุณภาพ

  โรงงานผลิตที่มีมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 บนเนื้อที่กว่า 12 ไร่ พร้อมด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่จากอิตาลีที่ทำให้การผลิตกระเบื้องของเรามีประสิทธิภาพ  และเต็มสมรรถนะมากที่สุด

การรับประกันสินค้า

• รับประกันไม่เกิดเชื้อราในเนื้อกระเบื้องตลอดอายุการใช้งาน

• รับประกันสีกระเบื้องแตกต่างไม่เกิน 3 เฉดสี

• รับประกันขนาดกระเบื้องในกล่องแตกต่างไม่เกิน 1 %

ตัวแทนจำหน่าย