Article

ความรู้เกี่ยวกับ “กระเบื้อง”

กระเบื้องโฮโมจีเนียสคือ01

กระเบื้องโฮโมจีเนียส Homogeneous Tiles คืออะไร คนรักบ้านต้องอ่าน …

กระเบื้องพอร์ซเลนคือ

กระเบื้องพอร์ซเลน “Porcelain Tiles” คืออะไร?   …

กระเบื้องมีกี่ประเภท

กระเบื้องมีกี่ประเภท เรื่องที่ต้องรู้ก่อนปลูกบ้าน    ก่อนจะสร้างบ้านสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ก็คือ กระเบื้องมีกี่ชนิด …

เชื้อราในกระเบื้องเกิดจากอะไร ? เชื้อราในกระเบื้อง คือฝันร้ายของใครหลายคนที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับบ้านที่คุณรักอย่างแน่นอน ซึ่งมักจะมีสาเหตุที่เกิดจากความชื้นที่สะสมนาน …

กระเบื้องปูภายนอก99

กระเบื้องปูภายนอก ต้องเลือกอย่างไร ในการเลือก กระเบื้องปูภายนอก ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญของคนที่กำลังสร้างบ้าน …

กระเบื้องปูโรงรถ99

เลือกกระเบื้องปูโรงรถ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?  ในการเลือก กระเบื้องปูโรงรถแบบต่าง ๆ …

ปัญหาการปูกระเบื้อง

ปัญหาเกี่ยวกับงานปูกระเบื้อง และเรื่องอะไรบ้างที่ต้องรู้ก่อนปูกระเบื้อง วันนี้ทางเว็บไซต์ของเราจะมาแนะนำ ปัญหาเกี่ยวกับงานปูกระเบื้อง และเรื่องที่ควรรู้ก่อนการปูกระเบื้อง …

สาระความรู้เกี่ยวกับบ้าน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “กระเบื้อง”

สาระความรู้เกี่ยวกับบ้าน

ทิศทางลมกับบ้าน
คู่สี
7 ไอเดียจัดสวน
กฎหมายการร่นระยะ01

กฎหมายการร่นระยะ ที่ทุกคนควรทำความเข้าใจก่อนการสร้างบ้าน …

ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน

ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน การสร้างบ้านนอกจากจะตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานความสะดวกสบายต่อผู้อยู่อาศัยและสื่อถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในแต่ละบ้านนั้น …

โครงสร้างเหล็กโครงสร้างคอนกรีต