กระเบื้องสำหรับผู้พิการทางสายตา

แบบเตือน และแบบนำทาง

ขนาดกระเบื้อง

มีทั้งหมด 1 ขนาด

แบบกระเบื้อง

มีทั้งหมด 2 แบบ

หมายเหตุ: ภาพและสีของกระเบื้องอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากการตั้งค่าแสดงผลของแต่ละหน้าจอและขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตกระเบื้อง