fbpx
SERIES

GRAND PLAZA

กระเบื้องรุ่น แกรนด์พลาซ่า

กระเบื้องพื้น กระเบื้องผนัง หรูหรา และทันสมัย กระเบื้องผิวหน้าเรียบใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
การใช้งาน : ภายนอกและภายในอาคาร

 
 
 
 

GRAND PLAZA CLASSIC

รุ่นคลาสสิค

COLOUR 

GRAND PLAZA NANO

รุ่นเคลือบผิว

COLOUR 

SIZE
ขนาดกระเบื้อง
กระเบื้องผนัง กระเบื้องพื้นรุ่นแกรนด์พลาซ่า

Package

Size : 6″x6″
– ขนาดบรรจุ 28 แผ่น ต่อกล่อง
– 1 กล่อง ปูได้ 0.55 ตร.ม. (คำนวนจากการปูเว้นร่อง 1 ซม.)
– พื้นที่ 1 ตร.ม. ใช้กระเบื้อง 39 แผ่น (สำหรับการปูเว้นร่อง 1 ซม.)

– 28 pieces / carton
– 0.55 Sq.m. / carton (for installation tiles with 1 cm. joint)
– 39 pieces / Sq.m (for installation tiles with 1 cm. joint)

PATTERN
แนะนำการปูกระเบื้อง
แพทเทิร์นการปูกระเบื้องแกรนด์พลาซ่า
Size : 6"x6" = 39 Pcs./Sq.m. (with joint 1 cm.)
แพทเทิร์นการปูกระเบื้องแกรนด์พลาซ่า02
Size : 6"x6" = 39 Pcs./Sq.m. (with joint 1 cm.)
แพทเทิร์นการปูกระเบื้องเวียนนา03
Size : 6"x6" = 39 Pcs./Sq.m. (with joint 1 cm.)