SERIES

GRAND PLAZA

กระเบื้องพื้นรุ่น แกรนด์พลาซ่า

หรูหรา และทันสมัย กระเบื้องผิวหน้าเรียบ ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
การใช้งาน : ภายนอกและภายในอาคาร

 
 
 
 

GRAND PLAZA CLASSIC

รุ่นคลาสสิค
COLOUR 

GRAND PLAZA NANO

รุ่นเคลือบผิว
COLOUR 

SIZE

SpecGP

PATTERN

SpecGP_1