SERIES

JAPAN

กระเบื้องผนังรุ่น เจแปน

กระเบื้องผนังรุ่น เจแปน

“เสน่ห์อมตะบนผนัง”
ลวดลายที่เรียบง่าย เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆได้เป็นอย่างดี
การใช้งาน : ภายนอกและภายในอาคาร

“เสน่ห์อมตะบนผนัง”
ลวดลายที่เรียบง่าย เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆได้เป็นอย่างดี
การใช้งาน : ภายนอกและภายในอาคาร

 

JAPAN CLASSIC

รุ่นคลาสสิค
COLOUR 

JAPAN NANO

รุ่นเคลือบผิว
COLOUR 

SIZE

japan SpecJS&JN3
japan SpecAsset 26

PATTERN