SERIES

PIAZZA

กระเบื้องรุ่น เปียซ่า

หรูหรา มีระดับ ในทุกมุมมอง
การใช้งาน : ภายนอกและภายในอาคาร ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง

 
 

PIAZZA CLASSIC

รุ่นคลาสสิค
COLOUR 

PIAZZA NANO

รุ่นเคลือบผิว
COLOUR 

SIZE

SpecPS&PZ
SpecPS&PZ_1

PATTERN

SpecPiazza