SERIES

ROME STREET

กระเบื้องพื้นรุ่น โรมสตรีท

อิสระไร้ขีดจำกัด ด้วยการสร้างลวดลายที่หลากหลาย เติมเต็มทุกจินตนาการที่จะทำให้ทุกพื้นที่ของคุณเป็นที่พิเศษ
การใช้งาน : ภายนอกและภายในอาคาร

 
 
 

อิสระไร้ขีดจำกัด ด้วยการสร้างลวดลายที่หลากหลาย เติมเต็มทุกจินตนาการที่จะทำให้ทุกพื้นที่ของคุณเป็นที่พิเศษ
การใช้งาน : ภายนอกและภายในอาคาร

 
 
 

ROME STREET CLASSIC

รุ่นคลาสสิค
COLOUR 

ROME STREET NANO

รุ่นเคลือบผิว
COLOUR 

SIZE

Specrrrr

PATTERN

SpecRomestreet