รุ่น เซียนา

ทัศนียภาพแห่งความงามที่ไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งปูพื้นและบุผนัง

ขนาดกระเบื้อง

มีทั้งหมด 4 ขนาด

สีกระเบื้อง

มีทั้งหมด 4 สี

หมายเหตุ: ภาพและสีของกระเบื้องอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากการตั้งค่าแสดงผลของแต่ละหน้าจอและขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตกระเบื้อง