fbpx
SERIES

TACTILES PAVING

กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

กระเบื้องนำทางผู้พิการทางสายตา แบบเตือน และแบบนำทาง

 
 
 

TYPE

รูปแบบกระเบื้อง

SIZE
ขนาดกระเบื้อง
ขนาดกระเบื้องนำทาง01

BLISTER : GBB620

6″x6″
150x150x11 mm. ( ความสูงของปุ่มสัมผัส 5 mm. )
– ขนาดบรรจุ 20 แผ่น ต่อกล่อง
– เหมาะสำหรับปูเว้นร่อง 5 mm.

– 20 pieces / carton
– for installation tiles with 5 mm. joint

ขนาดกระเบื้องนำทาง02

DIRECTIONAL : GBD620

6″x6″
150x150x11 mm. ( ความสูงของปุ่มสัมผัส 5 mm. )
– ขนาดบรรจุ 20 แผ่น ต่อกล่อง
– เหมาะสำหรับปูเว้นร่อง 5 mm.

– 20 pieces / carton
– for installation tiles with 5 mm. joint