SERIES

VIENNA

กระเบื้องพื้นรุ่น เวียนนา

โดดเด่นด้วยความเนียนเรียบ สัมผัสความเรียบหรูแบบคลาสสิค การใช้งาน : ภายนอกและภายในอาคาร

 
 
 
 

VIENNA CLASSIC

รุ่นคลาสสิค
COLOUR 

VIENNA NANO

รุ่นเคลือบผิว
COLOUR 

SIZE

VN_2

PATTERN

SpecGP_1