รับสมัคร Sales Representative ( ประจำภาคภาคเหนือ )

CAREER

Sales Representative

ประจำภาคเหนือ

เงินเดือน : รายได้รวม 60,000 บาท ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการด้านการขายสินค้ากระเบื้อง
2. ให้คำปรึกษาในเรื่องผลิตภัณฑ์กับลูกค้าและผู้ที่สนใจ
3. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
4. วิเคราะห์ , วางแผน , พร้อมทั้งจัดทำรายงานและสรุปรวบรวมข้อมูลยอดขาย
5. ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า / ผู้แทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เพศ ชาย-หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านงานขาย ( จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
4. มีบุคลิกดี มีความมั่นใจในตนเอง รักงานขาย
5. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง พร้อมใบขับขี่
6. มีภูมิลำเนาอยู่ที่ .เชียงใหม่

ติดต่อสมัครงาน

คุณ อัญชลี (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

บริษัท บีเซน จำกัด
99/305 หมู่ 10 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-422-5981, 089-981-5997
แฟกซ์ : 02-422-5980

Line : Bezenhr

ตำแหน่งอื่นๆ

รับสมัครพนักงาน PC บุญถาวรอุดรธานี

CAREER

พนักงานขาย (PC)

ประจำ : บุญถาวรสาขา อุดรธานี

รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท

เงินเดือน 11,000-16,000 บาท
+ค่าคอมมิชชั่น +OT

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

• ให้คำปรึกษาและเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
• ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างมาก่อน หรือเคยเป็นพนักงานขายสินค้ามาก่อน
2. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 23-36 ปี
3. วุฒิการศึกษาม.6 หรือเทียบเท่า
4. มีภูมิลำเนาในพื้นที่อุดรธานี
5. สามารถออกไซด์งานได้ เดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ร่วมกับเซลล์ในเวลาทำงานได้
6. มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์ มีใบขับขี่

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ค่า Commission
3. ค่าโทรศัพท์
4. ค่าล่วงเวลา
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. ชุดยูนิฟอร์ม

ติดต่อสมัครงาน

คุณ อัญชลี (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

บริษัท บีเซน จำกัด
99/305 หมู่ 10 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-422-5981, 089-981-5997
แฟกซ์ : 02-422-5980

Line : Bezenhr

ตำแหน่งอื่นๆ

รับสมัคร Sales Representative ( ประจำภาคใต้ ฝั่งอันดามัน )

CAREER

Sales Representative

ประจำภาคใต้ ฝั่งอันดามัน

เงินเดือน : รายได้รวม 60,000 บาท ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการด้านการขายสินค้ากระเบื้อง
2. ให้คำปรึกษาในเรื่องผลิตภัณฑ์กับลูกค้าและผู้ที่สนใจ
3. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
4. วิเคราะห์ , วางแผน , พร้อมทั้งจัดทำรายงานและสรุปรวบรวมข้อมูลยอดขาย
5. ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า / ผู้แทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1. เพศ ชาย-หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านงานขาย ( จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
4. มีบุคลิกดี มีความมั่นใจในตนเอง รักงานขาย
5. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง พร้อมใบขับขี่
6. มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.กรุงเทพมหานคร,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,ราชบุรี

ติดต่อสมัครงาน

คุณ อัญชลี (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

บริษัท บีเซน จำกัด
99/305 หมู่ 10 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-422-5981, 089-981-5997
แฟกซ์ : 02-422-5980

Line : Bezenhr

ตำแหน่งอื่นๆ

รับสมัครพนักงาน PC บุญถาวรพระราม2

CAREER

พนักงานขาย (PC)

ประจำ : บุญถาวรสาขา พระราม2

เงินเดือน 12,000 – 20,000 บาท

ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น +OT

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

• ให้คำปรึกษาและเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
• ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างมาก่อน หรือเคยเป็นพนักงานขายสินค้ามาก่อน
2. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 21-35 ปี
3. วุฒิการศึกษาม.6 หรือเทียบเท่า
4. มีใจรักงานบริการและงานขาย

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ค่า Commission
3. ค่าโทรศัพท์
4. ค่าล่วงเวลา
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. ชุดยูนิฟอร์ม

ติดต่อสมัครงาน

คุณ อัญชลี (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

บริษัท บีเซน จำกัด
99/305 หมู่ 10 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-422-5981, 089-981-5997
แฟกซ์ : 02-422-5980

Line : Bezenhr

ตำแหน่งอื่นๆ

รับสมัครพนักงาน PC บุญถาวรหัวหิน

CAREER

พนักงานขาย (PC)

ประจำ : บุญถาวรสาขา หัวหิน

รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท

เงินเดือน 11,000-16,000 บาท
+ค่าคอมมิชชั่น +OT

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

• ให้คำปรึกษาและเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
• ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างมาก่อน หรือเคยเป็นพนักงานขายสินค้ามาก่อน
2. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 23-36 ปี
3. วุฒิการศึกษาม.6 หรือเทียบเท่า
4. มีภูมิลำเนาในพื้นที่หัวหิน
5. สามารถออกไซด์งานได้ เดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ร่วมกับเซลล์ในเวลาทำงานได้
6. มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์ มีใบขับขี่

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ค่า Commission
3. ค่าโทรศัพท์
4. ค่าล่วงเวลา
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. ชุดยูนิฟอร์ม

ติดต่อสมัครงาน

คุณ อัญชลี (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

บริษัท บีเซน จำกัด
99/305 หมู่ 10 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-422-5981, 089-981-5997
แฟกซ์ : 02-422-5980

Line : Bezenhr

ตำแหน่งอื่นๆ

รับสมัครพนักงาน PC บุญถาวรพัทยา

CAREER

พนักงานขาย (PC)

ประจำ : บุญถาวรสาขา พัทยา

รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท

เงินเดือน 11,000-16,000 บาท
+ค่าคอมมิชชั่น +OT

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

• ให้คำปรึกษาและเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
• ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างมาก่อน หรือเคยเป็นพนักงานขายสินค้ามาก่อน
2. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 23-36 ปี
3. วุฒิการศึกษาม.6 หรือเทียบเท่า
4. มีภูมิลำเนาในพื้นที่พัทยา
5. สามารถออกไซด์งานได้ เดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ร่วมกับเซลล์ในเวลาทำงานได้
6. มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์ มีใบขับขี่

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ค่า Commission
3. ค่าโทรศัพท์
4. ค่าล่วงเวลา
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. ชุดยูนิฟอร์ม

ติดต่อสมัครงาน

คุณ อัญชลี (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

บริษัท บีเซน จำกัด
99/305 หมู่ 10 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-422-5981, 089-981-5997
แฟกซ์ : 02-422-5980

Line : Bezenhr

ตำแหน่งอื่นๆ

รับสมัครพนักงาน PC บุญถาวรโคราช

CAREER

พนักงานขาย (PC)

ประจำ : บุญถาวรสาขา โคราช

รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท

เงินเดือน 11,000-16,000 บาท
+ค่าคอมมิชชั่น +OT

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

• ให้คำปรึกษาและเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
• ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างมาก่อน หรือเคยเป็นพนักงานขายสินค้ามาก่อน
2. เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 23-36 ปี
3. วุฒิการศึกษาม.6 หรือเทียบเท่า
4. มีภูมิลำเนาในพื้นที่โคราช
5. สามารถออกไซด์งานได้ เดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ร่วมกับเซลล์ในเวลาทำงานได้
6. มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์ มีใบขับขี่

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ค่า Commission
3. ค่าโทรศัพท์
4. ค่าล่วงเวลา
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. ชุดยูนิฟอร์ม

ติดต่อสมัครงาน

คุณ อัญชลี (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

บริษัท บีเซน จำกัด
99/305 หมู่ 10 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-422-5981, 089-981-5997
แฟกซ์ : 02-422-5980

Line : Bezenhr

ตำแหน่งอื่นๆ